پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما لوح فشرده مجموعه «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» را در سه قالب پژوهش، متون برنامه ای و متون اینترنتی منتشر کرد.

مجموعه متون «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» مستخرج از پژوهشی با عنوان «ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر حقوق بین الملل» (با تأکید بر رویکردهای رسانه ای) با پژوهشگری جاوید منتظران و نظارت علمی دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی است که در پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما تهیه شده است. این مجموعه متون در 12 قسمت به نویسندگی محمود ترابی اقدم و نظارت محتوایی دکتر احمد کاظمی از طریق سامانه اتاق خبر معاونت برون مرزی منتشر شده و در اختیار رادیوها و تلویزیون های برون مرزی قرار گرفته است. همچنین این مجموعه متون از قالب برنامه ای (رادیویی) به قالب متنی (اینترنتی) تبدیل شده و از طریق سایت پژوهش های کاربردی برون مرزی به نشانی arc.irib.ir در اختیار عموم پژوهشگران گرفته است.

عناوین این مجموعه برنامه 12 قسمتی عبارتند از: مقابله با تروریسم در حقوق بین الملل؛ تعارض ترور هدفمند سپهبد سلیمانی با اصول مصونیت، عدم‌مداخله، حاکمیت دولت‌ها و منع توسل به‌زور؛ مغایرت ترور شهید سپهبد سلیمانی با حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ مغایرت ترور سپهبد سلیمانی با اصول دفاع مشروع؛ مغایرت ترور شهید سپهبد سلیمانی با اصول حقوقی تفکیک، ضرورت، تناسب و قواعد حقوق بشر؛ مسئولیت حقوقی و کیفری دولت و مقامات آمریکایی در ترور شهید سپهبد سلیمانی؛ پیگیری‌های قضایی ایران در خصوص ترور شهید سلیمانی و همراهانش؛ پیگیری ترور شهید سپهبد سلیمانی در محاکم بین المللی (1و 2)؛ مشروعیت حمله موشکی ایران به پایگاه‌ های آمریکایی در عراق بر اساس دفاع مشروع؛ ترور شهید سپهبد سلیمانی از دیدگاه اندیشکده‌های امریکایی (11 و 12).

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰ ۱۴:۱۷ Asia/Tehran