واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه ای و کاربردی، پژوهش «نگاهی به فعالیت ها و آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا در جهان» را منتشر کرد.

نگاهی به سابقه تولید و استفاده امریکا از سلاح های مخرب بیولوژیک؛ اقدامات مخرب بیولوژیکی امریکا در سایر کشورها؛ واکاوی برنامه بیولوژیکی ایالات متحده؛ معرفی مراکز و آزمایشگاههای بیولوژیکی ایالات متحده در نقاط مختلف جهان از جمله در اوکراین، قزاقستان، ازبکستان، آفریقا، گرجستان، ارمنستان، کره جنوبی، کلمبیا، اندونزی، سنگال؛ بررسی اهداف آزمایشگاه های بیولوژیکی ایالات متحده؛ بررسی سابقه ایالات متحده در مخفی کاری فعالیت های بیولوژیکی؛ بررسی شواهد نشت و آسیب های ناهنجار مراکز مخفی بیولوژیکی آمریکا؛ نگاهی به ویروس های مخرب تولید شده توسط آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکا؛ ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر توسط آزمایشگاه های برون مرزی بیولوژیک ایالات متحده؛ واکاوی مسئولیت سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در خصوص جلوگیری از تهدیدات بیولوژیکی؛ تهدیدات فعالیت های بیولوژیکی امریکا از منظر صاحب نظران و اندیشکده های جهانی، نگاه مقامات عالیرتبه سایر کشورهای جهان به برنامه بیولوژیکی آمریکا، بررسی رویکرد کشورهای آسیب دیده از تهدیدات بیولوژیکی ایالات متحده، به همراه پیشنهادهای رسانه ای، از جمله ارکان اصلی این پژوهش است که توسط عباس مثنوی، نگاشته و توسط دکتر سید رضا میرطاهر نظارت علمی شده است.

 

تیر ۰۸, ۱۴۰۰ ۰۸:۰۱ Asia/Tehran