واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما در قالب مجموعه راهبردهای پژوهشی رسانه ای و کاربردی، پژوهش «مناسبات داکا- تل آویو (با تمرکز بر حذف ممنوعیت سفر اتباع بنگلادشی به رژیم صهیونیستی و رویکردهای رسانه ای)» را منتشر کرد.

نگاه رژیم اسرائیل به بنگلادش در قالب دکترین «بن گوریون»، نگاه رژیم اسرائیل به بنگلادش در قالب شیوة عملی نفود رژیم اسرائیل، نگاه دولت حزبی بنگلادش به روابط با رژیم صهیونیستی، نگاه دولت حزبی بنگلادش به روابط با رژیم اسرائیل در قالب حزب عوامی لیگ (حزب حاکم) و حزب ملی خالده ضیاء، نگاه حزب جماعت اسلامی و جامعه مسلمانان به روابط با رژیم صهیونیستی ، چرائی حذف ممنوعیت سفر به رژیم صهیونیستی در گذرنامه های جدید الکترونیک بنگلادش، توجیهات ارائه شده ی دولت و واکنش منفی جامعه، ارتباط حذف ممنوعیت سفر در گذرنامه بنگلادش با طرح عادی سازی اسرائیل- اعراب (پروژه آبراهام)، واکنش های داخلی و خارجی به این اقدام بنگلادش،  پیامدهای حذف ممنوعیت سفر به رژیم صهیونیستی، واکنش فلسطینیان به اقدام بنگلادش و افزایش خطر نفوذ شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در بنگلادش، به همراه پیشنهادهای رسانه ای، از جمله ارکان اصلی این پژوهش است که توسط پیرمحمد ملازهی، نگاشته شده است.

در بخش هایی از این پژوهش می خوانیم:

حذف عبارت «به جز اسرائیل» از گذرنامه های بنگلادش با مخالفت های گستردة جریان های اسلام گرا و جامعه ي مسلمان بنگلادش روبرو شد و این به رغم آن بود که وزارت امور خارجه بنگلادش در بیانیه ای رسمی مدعی شد که حذف عبارت «به جز اسرائیل» به معنای تغییر سیاست این کشور دربارة موضوع فلسطین نیست و دولت، هم چنان خود را متعهد به حمایت از مردم مسلمان فلسطین می داند. با این حال واقعیت آن است که دولت حزب عوامی لیگ از سال ها قبل به گونه ای مخفی برخی از ارتباطات محدود تجاری و خرید تجهیزات پیشرفته مونیتورینگ را با رژیم اسرائیل داشته است که احزاب مخالف و گروه های اسلامی بر این باورند از این تجهیزات پیشرفته برای کنترل تظاهرات اعتراض آمیز مردمی استفاده می شود.

در این باره که چرا دولت حزب عوامی لیگ در این مقطع خاص زمانی، ممنوعیت سفر به رژیم صهیونیستی را از گذرنامه های خود حذف کرده است، برخی صاحبنظران بر این باورند که وجود تحولات در برخی از کشورهای عرب حوزة خلیج فارس و نیز پروژه جدید «آبراهام» که با میانجیگری آمریکا در دورة قدرت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا صورت گرفت و با حمایت عربستان سعودی کشورهایی نظیر امارات و بحرین با رژیم اسرائیل وارد مذاکره و برقراری مناسبات علنی شدند، در تصمیم دولت بنگلادش به حذف ممنوعیت سفر اتباع این کشور به فلسطین اشغالی بی تأثیر نبوده است. گذشته از این، هندوستان متحد اصلی بنگلادش در جنوب آسیا مدت هاست که مناسبات گسترده ای با رژیم اسرائیل برقرار کرده است و در زمینه های مهمی نظیر هوا-فضا ، با رژیم صهیونیستی همکاری های گسترده ای برقرار کرده است. این موضوع نیز در تصمیم دولت «شیخ حسینه واجد» مبنی بر حذف ممنوعیت سفر اتباع بنگلادشی به «تل آویو» بی تأثیر نبوده است. دلایل واقعی هرچه باشد، در این که دولت حزب حاکم عوامی لیگ، با احتیاط دارد نوعی مناسبات مخفیانه ی خود را با رژیم صهیونیستی علنی می کند تردید چندانی وجود ندارد. در واقع می توان گفت حذف ممنوعیت سفر به سرزمین اشغالی، که تاکنون در گذرنامه های بنگلادش تحت عنوان عبارت کوتاه «به جز اسرائیل» جنبة قانونی داشته و جرم به حساب می آمد، اولین تلاش برای علنی کردن مناسبات هرچند محدود مخفیانه ای است که از قبل وجود داشته است. ظاهراً دولت با این اقدام خود به نوعی افکارسنجی هم کرده تا شدت مخالفت ها را مورد آزمایش قرار دهد ، از این منظر گستردگی مخالفت احزاب سیاسی، گروه های اسلامی، علمای دینی و سازماندهی تظاهرات مردمی، دولت را به احتیاط بیشتری مجبور خواهد کرد.

مرداد ۱۸, ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶ Asia/Tehran