پژوهش «تحلیل مضمون و نشانه‌شناسی سریال تلویزیونی ملکاوان (با تاکید بر رویکردهای برون‌مرزی صداوسیما)» در مرداد 1400 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

تبیین مضامین محوری؛ شناخت نقاط قوت و ضعف؛ صورت‌بندی بازنمایی‌های مثبت، منفی و خنثی؛ واکاوی الگوواره‌های گفتمانی و نظام‌های نشانه‌ای صحنه‌های کلیدی؛ تحلیل ابعاد محتوایی- مضمونی و ساختاری- فرمی به ویژه فیلم نامه در سریال تلویزیونی ملکاوان بر اساس رویکردهای مطلوب برای تولیدات نمایشی برون مرزی صداوسیما به همراه ارائه پیشنهادهایی جهت تولیدات سریال‌های تلویزیونی برای شبکه های برون مرزی صداوسیما از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

پژوهش «تحلیل مضمون و نشانه‌شناسی سریال تلویزیونی ملکاوان (با تاکید بر رویکردهای برون‌مرزی صداوسیما)» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط محمود ترابی اقدم (پژوهشگر رسانه و هنر) و نظارت علمی دکتر سیدصادق مرکّبی رئیس دانشکده رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما و ارزیابی علمی دکتر مرسده نیک بخش نگاشته شده است.

در چکیده این پژوهش می خوانیم:

سریال‌های تلویزیونی ظرفیت‌ها و کارکردهای متنوعی در زمینه‌های آموزشی، سرگرمی، فرهنگ‌سازی، بهره‌وری اقتصادی، سیاسی و...دارند و به همین دلیل یکی از مهمترین محصولات فرهنگی- هنری سازمان‌های رسانه‌ای محسوب می‌شوند. صنعت- هنر سریال‌سازی، اهمیت مضاعفی بویژه در دو دهه اخیر پیدا کرده است و کمپانی‌های بزرگ به‌شکل روزافزونی تولید و توزیع سریال‌ها در سطح جهانی را پیگیری می‌کنند. معاونت برون‌مرزی صداوسیما نیز با تجربه بیش از دو دهه تولید سریال، تلاش می‌کند که با تولید و توزیع سریال‌هایی مبتنی بر سیاست‌ها، راهبردها، رویکردها و مضامین ویژه خود، سهم مؤثری در میان مخاطبان سریال در منطقه و حتی فرامنطقه داشته باشد.

سریال ملکاوان از محصولات اداره‌کل تولیدات نمایشی معاونت برون مرزی صداوسیما است که فصل نخست آن در زمستان 1398 از شبکه آی فیلم پخش شد. بر این اساس، این پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش های اصلی زیر بوده است: سریال ملکاوان چه مضامینی را و چگونه بازنمایی می کند؟ این مضامین چه تناسبی با رویکردهای مطلوب تولیدات نمایشی برای برون مرزی صداوسیما دارند؟ نقاط قوت و ضعف سریال ملکاوان بر اساس رویکردهای مطلوب برای تولیدات نمایشی برون مرزی صداوسیما چیست؟

برای پاسخگویی به این پرسش ها، سریال ملکاوان به دو روش تحلیل مضمون و تحلیل نشانه شناسی (با الگوی سه سطحی فیسک ) بر اساس چارچوب نظری «بازنمایی رسانه ای» مطالعه شده است. یافته ها نشان می دهد که ملکاوان 5 مضمون اصلی و 4 مضمون فرعی را بازنمایی می کند.

نزدیک ترین مضمون از بین مضامین اصلی سریال با رویکردهای برون مرزی، تلاش برای ترسیم اقتدار امنیتی ایران است برای حفظ امنیت کشور و نوابغ ایرانی است.

مرداد ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۳:۵۱ Asia/Tehran