اولین شماره ماهنامه علمی «مطالعات افول آمریکا» توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

بر اساس این گزارش ، اولین شماره ماهنامه «مطالعات افول آمریکا » به مطالعات افول اقتصادی آمریکا اختصاص یافته است.

نگاه تحلیلی به افول اقتصادی امریکا ، افول اقتصادی امریکا از منظر اندیشکده ها و صاحبنظران، معرفی تولیدت رسانه ای راجع به افول اقتصادی امریکا، معرفی کتاب های سرنوشت «امپراتوری ها و تلاش برای بقا» و«بی نظمی جدید جهانی: افول قدرت امریکا»، گزارش ویژه شورای حقوق بشر درباره  افول اقتصادی و اجتماعی امریکا به همراه جدید ترین اخبار  وراهبردها ی رسانه ای  پیرامون این موضوع ، رئوس اصلی مطالب این شماره ماهنامه مطالعات افول امریکا را تشکیل می دهند .

بر اساس این گزارش در شماره های آتی این ماهنامه ، افول آمریکا در سطوح نرم و سخت و در زمینه های سیاسی، نظامی ، امنیتی، حقوق بشری ، فرهنگی ، اجتماعی ، رسانه ای ، علمی ـ بهداشتی ، اخلاقی و دینی بررسی خواهد شد.

ماهنامه مطالعات افول امریکا اولین ماهنامه تخصصی ویژه افول امریکاست که با الهام از بیانات مقامات معظم رهبری درباره افول امریکا و با مشارکت تعدادی از اساتید مطالعات امریکا توسط معاونت برون مرزی صدا و سیما تهیه می شود. علاقمندان برای دسترسی به این ماهنامه می توانند به لینک ذیل مراجعه نمایند:

شماره اول ماهنامه مطالعات افول آمریکا

اردیبهشت ۰۸, ۱۴۰۰ ۱۴:۱۶ Asia/Tehran